Mål för arbetsrätt och arbetsmiljö

Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

Arbetslivspolitiken består av tre delområden; arbetsrätt, arbetsmiljö och lönebildning. Målet för respektive område är:

  • En arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetet och tar hänsyn till människors olika förutsättningar och bidrar till utvecklingen av både individer och verksamhet.
  • En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.
  • En lönebildning i samhällsekonomisk balans och arbetsfred.