Samlat grepp mot rasism och hatbrott

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen tar med denna plan ett samlat grepp om det viktiga arbete i dessa frågor som utförs av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället. Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige.

  • Sakråd om ytterligare åtgärder för att motverka afrofobi

    Statssekreterare Karin Strandås står och talar och mötesdeltagare sitter runt bordet och lyssnar
    – Vi träffas här idag för att diskutera vilka ytterligare åtgärder som behöver göras, sa statssekreterare Karin Strandås och hälsade alla välkomna till mötet. Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

    Regeringen presenterade en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i november 2016. Inom ramen för planen bedrivs ett aktivt arbete mot bland annat afrofobi och afrofobiska hatbrott. Som ett led i detta arbete bjöd statssekreterare Karin Strandås in till sakråd för att diskutera ytterligare åtgärder för att motverka afrofobi i Sverige.

Om Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Det övergripande målet för denna plan är ett strategiskt, effektivt och samlat arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige. Planen ska utgöra en grund och en inriktning för arbetet mot rasism och hatbrott inom de särskilt viktiga strategiska områden som regeringen har identifierat: mer kunskap, utbildning och forskning; förbättrad samordning och uppföljning; civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog; förstärkt förebyggande arbete på nätet; ett mer aktivt rättsväsende. Med planen utformas en struktur för samordning och uppföljning som lägger grunden för ett långsiktigt strategiskt arbete.
Åtgärderna i planen ska kopplas till av riksdagen fastställda mål för de olika områden som planen omfattar.
Arbetets utveckling i förhållande till målet ska följas upp och analyseras regelbundet.

Fem strategiska områden

Michael McEachrane från Fight Racism Now samtalade med Olov-Anders Sikku.
Michael McEachrane från Fight Racism Now samtalade med Olov-Anders Sikku, Sáminuorra, samiska ungdomsförbundet. Foto: Sören Andersson

Mer kunskap, utbildning och forskning

Regeringen anser att skolan är en nyckelinstitution i det långsiktiga främjandet av en värdegrund som utgår från alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. Utbildning ger människor tillgång till bildning för personlig utveckling och förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Förbättrad samordning och uppföljning

Ett flertal aktörer arbetar med olika frågor om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige i dag. Det saknas dock en samordning av arbetet, ett uppföljningssystem och en samlad rapportering av de olika insatserna. Regeringen anser att en central insats för att uppnå regeringens mål är att utforma en samordnings- och uppföljningsstruktur.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog

Organisationer i det civila samhället är centrala aktörer när det gäller att skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. Det finns omfattande kunskap och ett stort engagemang inom dessa organisationer i frågor om rasism och liknande former av fientlighet och många goda idéer om åtgärder.

Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

Ett förstärkt förebyggande arbete på nätet

Olika rapporter visar att budskap som ger uttryck för rasism, liknande former av fientlighet och extremism och som tidigare endast fördes fram i extrema sammanhang nu dagligen sprids i kommentarsfält och sociala medier och därmed får genomslag i högre grad i dag än tidigare.

Foto: Bill Nilsson/Regeringskansliet

Ett mer aktivt rättsväsende

Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. Förutom den kränkning som den enskilda individen utsätts för, kan sådana brott leda till rädsla och otrygghet hos andra människor som tillhör samma grupp. Rättsväsendet lägger därför stor vikt vid arbetet för att motverka och bekämpa hatbrott.

Foto: Folio

Förarbete till planen: Samling mot rasism

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd under hösten 2015 in till kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten och dialoger med utsatta grupper om rasism och liknande former av fientlighet på olika platser i landet. Representanter från det civila samhället, politiker och tjänstepersoner deltog. Dessa aktiviteter har varit en del av det löpande arbetet inom området men även ett förarbete inför denna plan.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 27 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida