Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag för att stärka Sveriges säkerhet vid allmänna sammankomster

Publicerad

Utredningen om stärkt skydd för Sveriges säkerhet vid allmänna sammankomster har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen lämnar olika förslag på hur omständigheter som hotar Sveriges säkerhet kan beaktas vid tillståndsprövning och beslut av allmänna sammankomster.

Ladda ner:

– Sverige har ett allvarligt säkerhetsläge. Det måste mötas både med åtgärder som har omedelbar effekt, och med beslut som långsiktigt stärker vår förmåga att hantera olika hot. Det var mot den bakgrunden som regeringen beslutade att tillsätta den här utredningen med sikte på ordningslagen. Syftet har varit att stärka vår författningsberedskap mot olika typer av allvarliga hot mot svenskar och svenska intressen. Nu har utredningen levererat ett brett underlag med flera alternativa förslag på lösningar. Betänkandet kommer nu att remitteras och jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter, säger justitieminister Gunnar Strömmer.  

Utredningen lämnar flera alternativa förslag. Ett av förslagen innebär att Polismyndigheten ska få vägra tillstånd till en allmän sammankomst om det står klart att sammankomsten är ägnad att medföra en påtaglig fara för att brottslighet som hotar Sveriges säkerhet begås i Sverige eller mot svenska intressen utomlands.

Ett annat förslag innebär begränsningar i mötes- och demonstrationsfriheterna för utlänningar som har konstaterats utgöra en fara för Sveriges säkerhet eller för allmän säkerhet.

Ytterligare ett förslag som lämnas innebär att det inte införs någon ny vägransgrund med hänsyn till Sveriges säkerhet, men att det införs stärkta möjligheter för Polismyndigheten att besluta om villkor om tid och plats för sammankomsten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...