Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2024:51 En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess Diarienummer: Ju2024/01521

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2024:51 En mer rättssäker och effektiv domstolsprocess

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 10 oktober 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...