Hoppa till huvudinnehåll

Ökad nordisk integration - ett halvår in i ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet

Publicerad

Nytt Öresundsavtal som förbättrar för gränspendlare, en statsministerdeklaration kring konkurrenskraft och säkerhet och enighet om hur ambitionen i det globala miljöarbetet kan höjas. Det är bara några exempel på vad som har genomförts under det första halvåret av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Gruppbild på samordningsministrarna på Öresundsbron
Besök på Öresundsbron för samarbetsminister Jessika Roswall och hennes nordiska kollegor under deras möte i Malmö i juni. Fokus för mötet var ett integrerat Norden utan gränshinder. Foto: John Alexander Sahlin/Øresundsbro Konsortiet

Det nordiska samarbetet är ett av världens äldsta och mest omfattande regionala politiska samarbeten. I år är Sverige bland annat ordförande i Nordiska ministerrådet.

– Det nordiska samarbetet är unikt och något vi ska vara stolta över, men det finns fortfarande mer att göra för att vi ska bli världens mest integrerade och hållbara region till 2030, säger Jessika Roswall, ansvarig minister för nordiska frågor och det övergripande arbetet i Nordiska ministerrådet. 

Under det svenska ordförandeskapets första sex månader är det många möten som ägt rum, beslut som har fattats och överenskommelser som gjorts.

Enklare för företag och människor att verka över landsgränserna

En särskild prioritering för det svenska ordförandeskapet är att undanröja gränshinder och främja mobilitet och integration.

Ett exempel där regeringen river gränshinder är det uppdaterade Öresundsavtalet – ett skatteavtal som Sverige och Danmark har skrivit under. Med det nya Öresundsavtalet blir det mer attraktivt att gränspendla, enklare för danska arbetsgivare att anställa pendlare från Sverige och smidigare för pendlare att arbeta hemifrån.

Pressmeddelande: Nytt Öresundsavtal undertecknat 

Nordens konkurrenskraft och tillväxt ska öka

För att öka Nordens konkurrenskraft och tillväxt är det avgörande att underlätta för företag och människor att verka över landsgränserna.

Under det nordiska toppmötet i maj undertecknade de nordiska regeringscheferna en gemensam deklaration om Nordens framtida konkurrenskraft, tillväxt och säkerhet.

Pressmeddelande: Nordisk deklaration kring konkurrenskraft och säkerhet undertecknad 

Ett annat exempel är Ministerrådet för regionalpolitik som under sitt möte i juni fokuserade på ett attraktivt, konkurrenskraftigt och robust Norden.

Pressmeddelande: Fokus på ett attraktivt, konkurrenskraftigt och robust Norden på rådet för regionalpolitik (MR-R)

Den nordiska gemensamma arbetsmarknaden firar 70 år i år och detta uppmärksammades med en konferens med fokus på att utveckla ett ökat utbyte av arbetskraft över landsgränserna.

Pressmeddelande: Pehrson och Roswall firar 70 år av gemensam nordisk arbetsmarknad

Samarbete om organiserad brottslighet och barn och unga i kriminalitet

Det svenska ordförandeskapet fokuserar också särskilt på samarbete och kunskaps- och erfarenhetsutbyte som rör organiserad brottslighet, välfärdsbrottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism.

I mars hölls ett gemensamt möte med de nordiska justitieministrarna och socialtjänstministrarna med fokus på barn och unga i kriminalitet.

Enighet om hur Norden kan höja ambitionerna i det globala miljöarbetet

Ett grönare Norden är en annan prioritering för Sveriges ordförandeskap. Norden ska fortsätta vara föregångare i en konkurrenskraftig och innovationsdriven omställning både på hemmaplan och genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen.

I maj undertecknade de nordiska klimat- och miljöministrarna ett gemensamt uttalande om hur Norden kan bidra till att höja ambitionerna i det globala miljöarbetet.

Språken i Norden ska stärkas genom ny språkdeklaration

I maj träffades de nordiska ministrarna för utbildning och kultur i Stockholm och skrev bland annat under en ny nordisk språkdeklaration som syftar till att stärka den språkliga sammanhållningen i Norden.

Följ arbetet under Sveriges ordförandeskap

Vill du läsa mer om Sveriges prioriteringar och hålla dig uppdaterad om vad som händer under ordförandeskapet? Här listas allt som publiceras inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet:

Om Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Det består av flera ministerråd som samarbetar inom olika områden. Samarbetsministrarna (MR-SAM) leder Nordiska ministerrådet på uppdrag av statsministrarna.

Jessika Roswall, EU-minister och ansvarig för nordiska frågor är Sveriges samarbetsminister.

N5 och NB8 – nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik

Under 2024 leder Sverige också de informella utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena med de nordiska och baltiska länderna (NB8) och de nordiska länderna (N5). Samarbetena i NB8 och N5 leds av utrikesministrarna.

Laddar...