Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

STEM och fallande PISA-resultat i fokus under nordiskt ministermöte i Stockholm

Publicerad

Fredag den 3 maj träffas de nordiska ministrarna inom utbildnings- och forskningsområdet i Stockholm. Ministrarna ska bland annat diskutera vikten av grundläggande kunskaper i skolan för att fler ska kunna läsa STEM-ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik på högskolan. Värdar för mötet är skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson.

Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm står uppställda på rad tillsammans med sina nordiska ministerkollegor i samband med mötet.
Utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm tillsammans med sina nordiska ministerkollegor i samband med mötet. Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

På förmiddagen kommer Lotta Edholm leda en temadiskussion mot bakgrund av de försämrade PISA-resultaten. I matematik har resultaten försämrats mellan 2003 och 2022 i samtliga nordiska länder. I naturvetenskap har resultaten fallit mellan 2006 och 2022 i samtliga länder, även om försämringen inte är statistiskt säkerställd i Danmark.

– Att barn lär sig att läsa, skriva och räkna är avgörande för deras fortsatta lärande. Därför behöver skolan lägga stor vikt på att eleverna tidigt utvecklar dessa grundläggande färdigheter. Att fler unga utvecklar goda matematikkunskaper är helt centralt för att vi ska kunna möta morgondagens kompetensbehov, säger skolminister Lotta Edholm.

Ministrarna kommer diskutera hur grundläggande kunskaper kan stärkas i tidig ålder så att fler barn och elever får en god grund för fortsatt lärande och förutsättningar att utbilda sig inom STEM-området samt hur fler kan motiveras att välja naturvetenskap och teknik i gymnasieskolan.

Efter lunch kommer Mats Persson leda en temadiskussion om hur rekryteringen till STEM-utbildningar i högskolan kan öka och hur fler kvinnor kan lockas till dessa utbildningar. Flera nordiska länder har tidigare eller nyligen arbetat kring strategier för att stärka STEM. Sverige arbetar nu med att ta fram en STEM-strategi. Syftet är att ta fram åtgärder inom hela utbildningsystemet för att få fler STEM-utbildade.

– Den snabba utvecklingen inom teknik och naturvetenskap har skapat en kompetensbrist inom många olika områden. Vi behöver kraftsamla för att möta behoven och säkerställa att både Sverige och resten av Norden även framöver ska vara innovativa tekniknationer, säger utbildningsminister Mats Persson.

Ministrarna kommer bland annat diskutera vilka insatser som är viktiga för att fler ska påbörja och fullfölja en STEM-utbildning och hur samverkan med näringslivet kan se ut. De kommer också att utbyta erfarenheter om olika åtgärder som har genomförts för att fler kvinnor ska välja STEM-utbildningar.

Deklarationen om nordisk språkpolitik

I samband med en middag för de nordiska och baltiska kulturministrarna och de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna på Nordiska museet torsdag den 2 maj undertecknade Lotta Edholm och kulturminister Parisa Liljestrand en språkdeklaration med fokusområden som de nordiska länderna är överens om att följa upp i sitt nationella språkpolitiska arbete. Målet för deklarationen är att lägga grunden för en övergripande, samlad, långsiktig och effektiv språkpolitik.

Skolminister Lotta Edholm och kulturminister Parisa Liljestrand tillsammans med sina nordiska ministerkollegor i samband med undertecknandet av språkdeklarationen.
Skolminister Lotta Edholm och kulturminister Parisa Liljestrand tillsammans med sina nordiska ministerkollegor i samband med undertecknandet av språkdeklarationen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Här finns samlad information om ordförandeskapet:

Laddar...