Hoppa till huvudinnehåll

Romina Pourmokhtari är idag värd för nordiskt miljö- och klimatministermöte i Stockholm

Publicerad

Idag den 8 maj leder klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari det första nordiska miljö- och klimatministermötet under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2024. Förutom de nordiska ministrarna deltar även FN:s miljöprogram Uneps exekutivdirektör Inger Andersen för att diskutera de globala miljökriserna tillsammans med de nordiska ministrarna.

Nordiska ministerrådet är ett regionalt samarbetsorgan och under 2024 står Sverige som ordförandeland. Årets första miljö- och klimatministermöte arrangeras i Stockholm 8 maj. Miljö- och klimatministermötet fokuserar både på Nordens roll i internationella förhandlingar och på omställningen i de nordiska länderna.

– Jag ser fram emot att träffa de nordiska miljöministrarna och fördjupa samarbetet mellan våra länder. På mötet ska vi diskutera hur vi utvecklar den cirkulära ekonomin, stoppar plastföroreningarna och andra miljöfrågor. En annan viktig del av mötet är vår gemensamma planering inför COP16-mötet i oktober om biologisk mångfald och COP29-mötet i november om hur alla världens länder ska genomföra klimatomställningen så att vi når Parisavtalet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 

Mötet inleds med nordiska konsultationer med FN:s miljöprogram Unep. Diskussionerna kommer att fokusera på hur man, genom FN:s miljöförsamlingar kan stärka den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling, samt hur cirkulär ekonomi kan bidra till att öka takten i klimatomställningen.

Därefter fortsätter mötet med fokus på de internationella förhandlingarna inom klimat, biologisk mångfald och plast. Ministrarna kommer bland annat att diskutera förhandlingsläget efter det nyligen avslutade förhandlingsmötet om ett globalt avtal mot plastföroreningar, diskutera hur de nordiska länderna kan samarbeta inför biodiversitetstoppmötet COP16, och bidra till att höja ambitionen inför kommande klimattoppmöten COP29 och COP30.

Eftermiddagen kommer sedan att fokusera på klimatomställningen i de nordiska länderna. Ministrarna kommer bland annat diskutera näringslivets roll i klimatanpassningsarbetet och invasiva främmande arter. De kommer även få information om arbetet med det nya samarbetsprogrammet 2025–2030 och tillhörande arbetsplanen, en central process under det svenska ordförandeskapet.

I anslutning till ministermötet planeras även ett studiebesök på Slussen, som är Stockholms stads största klimatanpassningsprojekt.

 

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...