Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK) 2024

Publicerad

Klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare i de nordiska länderna. Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer ministerrådet för miljö och klimat (MR-MK) att fortsatt vara en stark och tydlig röst för att främja effektiva lösningar i internationella miljö- och klimatförhandlingar. En ökad fossilfri elproduktion är en nyckel i klimatomställningen.

Miljö- och klimatsamarbetet inom Nordiska ministerrådet spänner över många områden så som klimat, hav, biologisk mångfald, kemikalier och cirkulär ekonomi. Det sker på både politisk nivå och expertnivå. 

Klimatomställningen utgör en av vår tids stora utmaningar, men omställningen till en klimatneutral cirkulär ekonomi skapar också möjligheter om vi förvaltar och brukar naturens resurser väl. Norden ska fortsätta vara föregångare i en konkurrenskraftig och innovationsdriven omställning både på hemmaplan och genom att främja nordiska gröna lösningar i resten av världen. 

Prioriterade områden 

Klimat- och miljöfrågor är globala angelägenheter och därför ska de nordiska länderna fortsätta förespråka effektiva lösningar i internationella miljö- och klimatförhandlingar. Omställningen av transportsektorn är central för ett konkurrenskraftigt Norden och för att de nordiska länderna ska kunna nå sina klimat- och miljömål. Ett fortsatt fokus på att effektivisera, elektrifiera och digitalisera transportsystemet prioriteras därför under ordförandeskapet. Samarbete och erfarenhetsutbyte inom det nordiska näringslivet, på lokal och nationell nivå samt om metoder och verktyg kan stödja genomförandet av klimatanpassningsåtgärder och stärka vår gemensamma konkurrenskraft.  

  • Under 2024 ska ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar antas, en fråga där de nordiska länderna är pådrivande.
  • Samarbete och erfarenhetsutbyte inom det nordiska näringslivet, på lokal och nationell nivå samt om metoder och verktyg kan stödja genomförandet av klimatanpassningsåtgärder och stärka vår gemensamma konkurrenskraft.
  • Ett fortsatt fokus på att effektivisera, elektrifiera och digitalisera transportsystemet prioriteras under ordförandeskapet.
  • Ökat nordiskt samarbete inom ramen för det nya ramverket för biologisk mångfald ska prioriteras.
  • Förslag om att göra en jämförande studie av förutsättningarna för att förebygga och bekämpa avfallsbrottsligheten i de nordiska länderna. 

Möten och konferenser

Under det svenska ordförandeskapet kommer två ministermöten, fyra ämbetsmannakommittémöten, konferenser och workshops att arrangeras.

Konferenser

Den 2 september arrangeras i Stockholm: Nordic Conference on PFAS Substitution – Inspiration, Experiences and Tools Konferensen ger bland annat en översikt över PFAS-lagstiftning, analysmetoder och användbara verktyg för PFAS-substitution och delar erfarenheter från PFAS-tester av artiklar och blandningar. Kemikalieinspektionen ansvarar för arrangemanget. 

Ministermöten

8 maj: Miljö- och klimatministermöte i Stockholm Romina Pourmokhtari är idag värd för nordiskt miljö- och klimatministermöte i Stockholm

30 oktober: Miljö- och klimatministermöte i Reykjavik

Ämbetsmannakommittén

6-7 mars: ÄK-MK-möte i Köpenhamn

12 juni: ÄK-MK-möte i Köpenhamn

28-29 augusti: ÄK-MK-möte i Skellefteå

11-12 december: ÄK-MK digitalt

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Här finns samlad information om ordförandeskapet:

Ladda ner

Klimat- och näringslivsdepartementets program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Laddar...