Innehållet publicerades under perioden

-

Nordiska frågor i Statens budget

Publicerad

Nordiska frågor är en del av utgiftsområde 5 Internationell samverkan i statens budget

Området omfattar följande anslag:

1:1 Avgifter till internationella organisationer
1:3 Nordiskt samarbete

 

Läs mer här: Utgiftsområde 5 - Internationell samverkan

Kontakt

Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet, via registrator

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.