Nordiska frågor i Statens budget

Uppdaterad

Nordiska frågor är en del av utgiftsområde 5 Internationell samverkan i statens budget

Området omfattar följande anslag:

1:1 Avgifter till internationella organisationer
1:3 Nordiskt samarbete

Se hela utgiftsområde 5 i Utrikesdepartementets delar i statens budget

Kontakt

Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet, via registrator

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.