Departementens e-post- och besöksadresser

Kontakt

Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Fax 08-723 11 71
Besöksadress Herkulesgatan 17, Stockholm
e-post till Statsrådsberedningen, via registrator
Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-20 64 96
Besöksadress Fredsgatan 8, Stockholm
e-post till Arbetsmarknadsdepartementet, via registrator
Finansdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Besöksadress Jakobsgatan 24, Stockholm
e-post till Finansdepartementet, via registrator
Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 89
Besöksadress Jakobsgatan 9, Stockholm
e-post till Försvarsdepartementet, via registrator
Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Malmtorgsgatan 3
e-post till Infrastrukturdepartementet
Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Herkulesgatan 17, Stockholm
e-post till Justitiedepartementet, via registrator
Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Drottninggatan 16, Stockholm
e-post till Kulturdepartementet, via registrator
Miljödepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Fredsgatan 6, Stockholm
e-post till Miljödepartementet, via registrator
Näringsdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Besöksadress Herkulesgatan 17, Stockholm
e-post till Näringsdepartementet, via registrator
Socialdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Fax 08-723 11 91
Besöksadress Fredsgatan 8, Stockholm
e-post till Socialdepartementet, via registrator
Utbildningsdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Besöksadress Drottninggatan 16, Stockholm
e-post till Utbildningsdepartementet, via registrator
Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator