Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till regionerna om strategisk planering i deras regionala utvecklingsarbete

Publicerad

Regeringen ger Tillväxtverket, Boverket, Trafikverket och länsstyrelserna i uppdrag att under perioden 2024–2027 erbjuda regionerna stöd om strategisk planering i deras regionala utvecklingsarbete.

– Det är alltmer viktigt med strategisk planering och samverkan mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter för att främja regional utveckling. Detta är särskilt relevant för landsbygdernas utveckling, och regeringen har därför gett en specifik del av sitt uppdrag fokus på detta, säger landsbygdsminister Peter Kullgren. 

Uppdraget innebär att regionerna, som har det regionala utvecklingsansvaret i respektive län, ska erbjudas kunskaps- och metodstöd från Tillväxtverket, efter samverkan med Boverket och Trafikverket. Tillväxtverket ska även, tillsammans med länsstyrelserna, främja samverkan mellan relevanta statliga myndigheter, regioner och andra berörda aktörer.

Ansvaret för planering i Sverige, till exempel kommunal och regional fysisk planering och transportinfrastrukturplanering, är fördelat på flera aktörer, kommuner, regioner och statliga myndigheter. Uppdraget syftar till att öka regionernas möjligheter att beakta dessa planeringsprocesser när de tar fram den regionala utvecklingsstrategin och samordnar insatser för att genomföra den. För uppdraget, som även omfattar regionala pilotprojekt, beräknas totalt 38 miljoner kronor användas, fördelat på 6 miljoner för 2024, 10 miljoner för 2025 samt 11 miljoner för 2026 respektive 2027.

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...