Regional utveckling i statens budget

Uppdaterad

Regional utveckling omfattas av utgiftsområde 19 Regional utveckling, i statens budget.

Regional tillväxt i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1:2 Transportbidrag
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020

Kontakt

Budgetenheten, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.