Regional utveckling i statens budget

Uppdaterad

Regional utveckling omfattas av utgiftsområde 19 Regional utveckling, i statens budget.

Området omfattar följande anslag:

1:1 Regionala tillväxtåtgärder
1:2 Transportbidrag
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021–2027

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.