Mål för regional utveckling

Uppdaterad

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet.

Förutsättningarna för att nå målet varierar över landet. Därför ska den regionala utvecklingspolitiken möta och ta tillvara potentialen i dessa olika förutsättningar. Politiken ska främja en hållbar ekonomisk, social och miljömässig regional utveckling där de tre dimensionerna är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra.

Prioriteringar för att nå målet för den regionala utvecklingspolitiken är

  • innovation och företagande
  • attraktiva miljöer och tillgänglighet
  • kompetensförsörjning
  • internationellt samarbete.