Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete, könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga för jämställdhet

Ansvarigt statsråd

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om jämställdhet

  • Utvärdering av behandlingsprogram för våld mot närstående

    Regeringen ger Kriminalvården och Socialstyrelsen i uppdrag att implementera och utvärdera behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) för personer som utövar våld mot närstående. Utgångspunkten i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld är att förhindra att våld uppstår eller upprepas.

  • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

    Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
    Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

    Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024.

Innehåll om jämställdhet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 575 träffar.