Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete, könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck.

Ansvariga för jämställdhet

Ansvarigt statsråd

Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om jämställdhet

  • Tillsynen av arbetet mot mäns våld mot kvinnor stärks

    Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck stärks med drygt 8 miljoner kronor. Myndigheten har sedan 2021 ett uppdrag inom samma område. För 2023 ligger sedan tidigare 10 miljoner kronor.

  • Utvärdering av behandlingsprogram för våld mot närstående

    Regeringen ger Kriminalvården och Socialstyrelsen i uppdrag att implementera och utvärdera behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) för personer som utövar våld mot närstående. Utgångspunkten i regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld är att förhindra att våld uppstår eller upprepas.

Innehåll om jämställdhet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 575 träffar.