Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2021–2025 Diarienummer: A2021/01442

Publicerad

Som ett led i att förverkliga jämställdhetspolitikens mål har regeringen fattat beslut om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2021-2025.

Ladda ner:

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum för både det nationella och internationella arbetet. Regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå jämställdhetspolitikens mål är jämställdhetsintegrering. En konsekvent tillämpning av jämställdhetsintegrering är en förutsättning för att det av riksdagen beslutade målet för jämställdhetspolitiken ska kunna förverkligas och för att regeringen ska kunna bedriva en feministisk politik. Regeringen har därför beslutat att Regeringskansliet ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet 2021–2025 i enlighet med vad som anges i regeringsbeslutet.

Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt arbete som bedrivs i Regeringskansliet enligt vad som framgår av detta beslut. Ett första steg i att tillämpa jämställdhetsintegrering är att bedöma om jämställdhet är relevant för den fråga som bereds. När beslut direkt eller indirekt påverkar människors villkor, ska ett jämställdhetsperspektiv anläggas i beredningen av ärendet.

Centrala processer för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet är:

  • Budgetprocessen
  • Myndighetsstyrningen
  • Lagstiftningsprocessen
  • EU-arbetet och övrigt internationellt arbete

SCB har i uppdrag att årligen följa upp Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering.