Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2021–2025 Diarienummer: A2021/01442

Publicerad

Som ett led i att förverkliga jämställdhetspolitikens mål har regeringen fattat beslut om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2021-2025.

Ladda ner:

Regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå jämställdhetspolitikens mål är jämställdhetsintegrering. En konsekvent tillämpning av jämställdhetsintegrering är en förutsättning för att det av riksdagen beslutade målet för jämställdhetspolitiken ska kunna uppnås. Regeringen har därför beslutat att Regeringskansliet ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet 2021–2025.

Enligt beslutet ska ett jämställdhetsperspektiv integreras i allt arbete som bedrivs i Regeringskansliet. Ett första steg i att tillämpa jämställdhetsintegrering är att bedöma om jämställdhet är relevant för den fråga som bereds. När beslut direkt eller indirekt påverkar människors villkor, ska ett jämställdhetsperspektiv anläggas i beredningen av ärendet.

Centrala processer för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet är:

  • Budgetprocessen
  • Myndighetsstyrningen
  • Lagstiftningsprocessen
  • EU-arbetet och övrigt internationellt arbete

SCB har i uppdrag att årligen följa upp Regeringskansliets arbete med jämställdhetsintegrering.