Hoppa till huvudinnehåll

Sakråd inför rapportering om Sverige och Pekingplattformen

Publicerad

Den 16 april bjöd jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg in ett 15-tal civilsamhällesorganisationer till ett sakråd med anledning av Sveriges rapportering till FN enligt Pekingplattformen.

 • Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

  Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

  Foto: Anna Östling/Regeringskansliet

 • Representanter från civilsamhället.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Anna Östling/Regeringskansliet

 • Representanter från civilsamhället.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Anna Östling/Regeringskansliet

 • Representanter från civilsamhället.

  Representanter från civilsamhället.

  Foto: Anna Östling/Regeringskansliet.

Pekingplattformen är ett tilläggsdokument till FN:s Kvinnokonvention och antogs under FN:s kvinnokonferens i Peking 1995. Plattformen har 12 kritiska områden som rör kvinnors livssituation. FN:s Kvinnokommissions globala översyn av Pekingplattformen kommer att presenteras 2025 vid FN:s Kvinnokommissions (CSW, Commission on the Status of Women) årliga möte i New York.

– Pekingplattformens 12 kritiska områden är en grundläggande utgångspunkt i regeringens arbete för att förbättra kvinnors rättigheter. Därför är jag glad att vi kan ha en öppen och konstruktiv dialog med civilsamhället gällande dessa, säger Paulina Brandberg.

Under sakrådet fick varje civilsamhällesorganisation möjlighet att dela med sig av synpunkter på efterlevnaden av Pekingplattformen de senaste fem åren. De fick också lyfta fram framtida åtgärder som de anser behövs för att påskynda utvecklingen för jämställdhet.

Flera civilsamhällesorganisationer lyfte regeringens fokus på mäns våld mot kvinnor som positivt. Förslaget om utvidgat utreseförbud för barn och regleringen av skyddade boenden som trädde i kraft den 1 april lyftes fram som goda exempel på vad som gjorts. Även skrivningar om hedersrelaterat våld och förtryck i skolans läroplaner lyftes fram som positivt exempel, men där fortsatt arbete är viktigt för att nå resultat.

Digitalt våld lyftes som utvecklingsområde

Några av de framtida åtgärder som civilsamhället önskade se framöver var ett fortsatt utvecklingsarbete med jämställdhetsintegrering och en fördjupning av arbetet mot våld i ungas relationer. Även jämställdhet kopplat till digitalisering och digitalt våld lyftes som angelägna områden av civilsamhällesorganisationerna.

Sverige ska senast den 1 juni 2024 rapportera till FN om arbetet med jämställdhet i enlighet med Pekingplattformen. Det blir Sveriges 6:e rapport och den omfattar perioden 2020 - 2024. Rapporten ska omfatta utvecklingen och regeringens insatser för att främja jämställdhet samt ange inriktningen för arbetet de kommande fem åren.

Fakta om Pekingplattformens 12 kritiska områden

1. Feminisering av fattigdom
2. Kvinnor och utbildning
3. Kvinnor och hälsa
4. Våld mot kvinnor
5. Väpnade konflikter och deras konsekvenser för kvinnor
6. Kvinnor och ekonomi
7. Kvinnors inflytande
8. Organisering av jämställdhetsarbetet på nationell nivå
9. Kvinnors mänskliga rättigheter
10. Kvinnor och media
11. Jämställdhet och miljö
12. Flickebarnets situation

Laddar...