Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att förstärka kunskapen om strypvåld Diarienummer: Ju2024/00606

Publicerad

Regeringen ger Rättsmedicinalverket i uppdrag att kartlägga och sammanställa befintlig kunskap om strypvåld, inklusive när detta förekommer i ett sexuellt sammanhang, för att bättre kunna värdera riskerna. Rättsmedicinalverket ska vidare förbättra myndighetens interna kunskapsuppbyggnad kring strypvåld och sprida denna kunskap till rättsväsendets myndigheter.

Ladda ner:

Rättsmedicinalverket ska i samband med att uppdraget utförs inhämta synpunkter från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Rättsmedicinalverket ska senast den 3 mars 2025 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet, med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet). Regeringen beräknar att avsätta medel även för 2025, givet riksdagens beslut om budgeten för 2025.

Laddar...