Hoppa till huvudinnehåll

Rättsmedicinalverket får i uppdrag att öka kunskapen om strypvåld

Publicerad

Regeringen ger Rättsmedicinalverket i uppdrag att förstärka kunskapen om strypvåld. Ett förbättrat kunskapsläge om strypvåld förväntas bidra till höjd kvalitet i förundersökningar och i förlängningen bidra till rättsväsendets arbete med att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem, och måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Regeringen genomför ett perspektivskifte i rättspolitiken från fokus på gärningsman till brottsoffrets behov av upprättelse och samhällets behov av skydd. För att förebygga och förhindra dödligt partnervåld är det avgörande att fler brott utreds och lagförs.

En rapport från Karolinska institutet och Mittuniversitetet, som tagits fram på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten, visar att strypning är det näst vanligaste tillvägagångssättet vid dödligt partnervåld. Dessutom framkommer det i rapporten att det är dubbelt så hög risk för unga kvinnor att dödas genom strypning i jämförelse med kvinnor som är äldre än 25 år. Trots att strypvåld är en så pass vanligt förekommande våldsform brister kunskaperna om detta inom vården och rättsväsendet.

Regeringen ger därför Rättsmedicinalverket i uppdrag att kartlägga och sammanställa befintlig kunskap om strypvåld, inklusive när detta förekommer i ett sexuellt sammanhang. Rättsmedicinalverket ska vidare förbättra myndighetens interna kunskapsuppbyggnad kring strypvåld och sprida denna kunskap till rättsväsendets myndigheter. Ett förstärkt kunskapsläge vad gäller strypning ger ett mer robust underlag för att bedöma denna våldsform och förväntas bidra till höjd kvalitet i förundersökningar.

– Det här uppdraget till Rättsmedicinalverket är ett viktigt led i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ökad kunskap om strypvåld ger polis och åklagare bättre förutsättningar att utreda och lagföra den här typen av brott. Att fler brott klaras upp är avgörande för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Arbetet mot mäns våld mot kvinnor, pojkars våld mot flickor och annat våld i nära relationer är högt prioriterat av regeringen. Vetskapen om att strypvåld är vanligt förekommande, inte minst bland unga, och att kunskaperna brister gör att vi behöver vidta åtgärder för att vända utvecklingen, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

Rättsmedicinalverket ska redovisa sitt uppdrag senast den 3 mars 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...