Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck stärks

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Socialstyrelsen i uppdrag att stärka sin samverkan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive ärenden där barn är involverade.

– I våras mötte jämställdhetsminister Paulina Brandberg och jag många aktörer som på olika sätt arbetar med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där blev det tydligt att det finns ett behov av ökad samverkan. Nu följer vi upp det med ett regeringsuppdrag om ökad operativ samverkan mellan polis, åklagare, kriminalvård, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det gäller att mobilisera samhällets samlade kraft för att sätta stopp för våldet och förtrycket, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– I min tidigare roll som åklagare har jag sett hur samverkan mellan myndigheter är helt central för att stoppa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Därför är det uppdrag som regeringen nu ger till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Socialstyrelsen oerhört viktigt, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna bland annat göra följande:

  • Implementera och vid behov utveckla metoder i syfte att mer effektivt upptäcka, förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Särskilt fokus ska ligga på våldsutövarna och i synnerhet högriskaktörer och återfallsförbrytare.
  • Implementera och vid behov utveckla metoder i syfte att insatser från olika myndigheter och samhällsaktörer som kommer i kontakt med våldsutövare och/eller våldsutsatta ska vara synkroniserade och effektiva när våldsbrott har begåtts eller riskerar att begås.
  • Identifiera eventuella hinder för en effektiv samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, socialtjänst och hälso- och sjukvård och föreslå lösningar för hur dessa hinder kan överbryggas.

Regeringen beslutade i juni 2024 om ett nytt åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel 2024–2026. Det här uppdraget är en av de åtgärder som ingår i åtgärdsprogrammet.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...