Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om de digitala dimensionerna av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Diarienummer: A2024/00815

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om de digitala dimensionerna av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Ladda ner:

Jämställdhetsmyndigheten ska även kartlägga vilka åtgärder inom offentlig sektor, näringsliv eller civilsamhället som pågår eller nyligen har avslutats inom detta område. Vidare ska Jämställdhetsmyndigheten föreslå åtgärder för ökad kompetens samt, vid behov, åtgärder för att minska utsattheten för de digitala dimensionerna av våld.

Jämställdhetsmyndigheten ska redovisa uppdraget senast 27 februari 2026 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Laddar...