Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att införa ett för EU harmoniserat telefonnummer för våldsutsatta i Sverige Diarienummer: A2024/00027, A2024/00816

Publicerad

Regeringen ger Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) i uppdrag att införa ett för EU harmoniserat telefonnummer för personer som har utsatts för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt för hbtqi-personer. I uppdragets utförande ska funktionshinderperspektivet genomgående beaktas.

Ladda ner:

Uppsala universitet (NCK) ska senast den 1 juni 2026 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet)..

Laddar...