Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att identifiera åtgärder för att minska risken för luftvägsbesvär hos barn Diarienummer: S2024/00818

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta fram en kunskapsöversikt om vad som påverkar uppkomst av luftvägsbesvär hos barn.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska:

  • sammanställa aktuellt kunskapsläge, identifiera eventuella kunskapsbrister och föreslå åtgärder för att främja det fortsatta nationella arbetet inom området.
  • beskriva kunskapsläget för föroreningars påverkan på respiratorisk hälsa hos barn och, om möjligt, hur denna påverkar risken att insjukna i luftvägsbesvär, och mer specifikt luftvägsinfektioner, hur inomhusluft påverkas av utomhusluft samt hur material, inredning, fukt och mögel påverkar luftkvalitet inomhus. 

Kunskapsöversikten ska även innefatta kunskapsläget om och effektiviteten av luftrenande metoder liksom deras inverkan på luftkvalitet och risken för att drabbas av luftvägsinfektioner och andra luftvägsbesvär. 

Uppdraget innefattar även att belysa möjliga synergier av olika åtgärder ur ett samhällsperspektiv. 

I uppdraget ingår även att göra en internationell utblick och inhämta information från nordiska och andra relevanta länder.

Folkhälsomyndigheten ska senast den 15 februari 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet. 

 

Laddar...