Hoppa till huvudinnehåll

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna Sveriges uppbyggnads- och reformssamarbete med Ukraina på socialpolitikens och hälso- och sjukvårdens område

Publicerad

Regeringen ingick under 2023 samarbetsavtal med Ukraina på hälso- och sjukvårdens område och på det socialpolitiska området. Nu ges Socialstyrelsen i uppdrag att samordna uppbyggnads- och reformarbetet inom ramen för samarbetet. Syftet med beslutet är att främja ett framtida ukrainskt EU-inträde.

– Sverige ska vara en pålitlig och långsiktig samarbetspartner till Ukraina och det är mycket viktigt att säkerställa att det svenska stödet till Ukraina motsvarar de faktiska behoven. De ukrainska social- och hälsoministerierna efterfrågar kunskapsöverföring inom en rad områden där svensk kompetens och kunnande återfinns hos en rad offentliga aktörer, däribland Socialstyrelsen, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

– Sverige och Ukraina har ett långtgående samarbete om uppbyggnad av hälsosystemen, vilket inte minst befästes när vi tillsammans med Ukrainas hälsominister Viktor Liashko undertecknade ett samarbetsavtal i december förra året, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Sveriges stöd till Ukraina är kraftfullt och långsiktigt. Det här är en del i vår historiska bilaterala strategi med Ukraina, där Ukraina numera är största mottagare av svenskt bistånd och ett bevis på vårt breda engagemang och stöd, säger bistånds-och utrikeshandelsminister Johan Forssell. 

Myndighetssamarbete utgör en värdefull resurs i stöd till de östeuropeiska ländernas reformarbete och det är viktigt att en stor bredd av svenska myndigheter engageras i stödet till Ukraina. 

Uppdraget innebär att myndigheten bland annat ska

  • utveckla ett program för stöd inom socialpolitikens- och hälso- och sjukvårdens område för att möjliggöra för myndigheter och andra offentliga aktörer, på nationell, lokal och regional nivå, samt deras företrädare, att bidra till kunskapsöverföring och kapacitetsbyggande i Ukraina,
  • identifiera Ukrainas behov samt insatser och aktörer på socialpolitikens och hälso- och sjukvårdens område som skulle bidra till att svara upp mot dessa behov samt
  • programmet ska främja myndighetssamverkan för uppbyggnad och reformarbete och bidra till Ukrainas EU-närmande. 

Uppdraget ska genomföras med stöd från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Socialstyrelsen ska även föra en nära dialog med ett flertal myndigheter och andra aktörer, bland annat Myndigheten för Delaktighet, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Linköpings Universitet (Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn), Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 30 maj 2028.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Victoria Holmqvist
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 29 39
e-post till Victoria Holmqvist
Laddar...