Artikel från Socialdepartementet

Konferens om stöd till Ukraina samlade hälso- och sjukvårdens nyckelaktörer

Publicerad

Viljan att stötta Ukraina är stor bland den svenska hälso- och sjukvårdens aktörer, både offentliga och privata. Socialdepartementet och stiftelsen Swecare höll därför konferensen ”Conference on Support to the Recovery and Development of Health Care in Ukraine” den 1 december, för att ta vara på engagemanget och diskutera hur det svenska stödet bäst kommer till nytta.

 • Porträtt av tre ministrar. De omges av människor och svenska och ukrainska flaggor. De håller upp påskrivna avtal.

  Under konferensen undertecknade de tre ministrarna, Viktor Liashko, Acko Ankarberg Johansson och Jakob Forssmed ett samarbetsavtal mellan Sverige och Ukraina.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Viktor Liashko håller tal.

  Ukrainas hälsominister Viktor Liashko var en av inledningstalarna på konferensen den 1 december.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • En man håller tal på scenen i en fullsatt konferenslokal. På skärmen bakom honom syns den svenska flaggan och den ukrainska flaggan, och texten Partnership Sweden-Ukraine.

  Konferensen ”Conference on Support to the Recovery and Development of Health Care in Ukraine” samlade ett hundratal representanter från myndigheter, näringsliv, civila samhället, sjukhus och akademin, samt europeiska och internationella aktörer som Europeiska Kommissionen, Världshälsoorganisationen och Världsbanken.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson var värdar för konferensen, som samlade ett hundratal representanter från myndigheter, näringsliv, civila samhället, sjukhus och akademin, samt europeiska och internationella aktörer som Europeiska Kommissionen, Världshälsoorganisationen och Världsbanken. Ukrainas hälsominister Viktor Liashko deltog också på plats.

Avtal om långsiktigt samarbete mellan Sverige och Ukraina

Under konferensen undertecknade de tre ministrarna ett samarbetsavtal mellan Sverige och Ukraina. Avtalet kommer att skapa förutsättningar för långsiktigt samarbete, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring mellan Socialdepartementet och det ukrainska hälsodepartementet på områden som läkemedel, antibiotikaresistens, psykisk hälsa, rehabilitering, cancervård och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

– Det är en stor ära och glädje att hälsoministern Viktor Liashko kom till Stockholm för att delta i konferensen och för att underteckna samarbetsavtalet. Det visar på det stora intresset från ukrainsk sida att utveckla samarbetet och ta del av den svenska kompetensen på hälso- och sjukvårdens område, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Behoven i Ukraina är stora på grund av Rysslands fullskaliga invasion

Sedan Ryssland inledde en oprovocerad och illegal fullskalig invasion av Ukraina i februari 2022 är behovet av insatser för traumavård, rehabilitering och insatser för psykisk hälsa stort. Det krävs också insatser för att motverka uppkomst och spridning av smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens.

– Den fullskaliga invasionen har förvärrat problemet med antibiotikaresistens och medför nya utmaningar. Det var bra att detta särskilt lyftes under konferensen, givet vilken viktig fråga detta är för Sverige, Ukraina och globalt. Det krävs samarbete över gränserna för att bemöta detta stora hälsohot, säger socialminister Jakob Forssmed.

På programmet stod bland annat den svenska regeringens strategi för uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina och exempel på pågående arbeten inom hälso- och sjukvårdssektorn. Deltagarna diskuterade också vägar framåt för hur svenska aktörer kan stötta Ukrainas arbete för en starkare hälso- och sjukvård, med fokus på reformer som skapar ett motståndskraftigt och modernt sjukvårdssystem. Ett arbete som var pågående redan innan kriget.

Sveriges stöd till Ukraina är långsiktigt

Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad. Det svenska stödet till Ukraina står fast och behöver uppfylla viktiga behov på både kort och lång sikt.

Sedan kriget inleddes uppgår Sveriges stöd till över 28 miljarder kronor – militärt, ekonomiskt och humanitärt. Sverige har bland annat under sommaren och hösten genomfört donationer av sjukvårdsprodukter. Donationerna hanteras genom EU:s krisberedskapsmekanism RescEU. Sverige har även genom deltagande i EU:s mekanism Medivac erbjudit vårdplatser till ukrainska patienter.

Samarbetsavtal mellan hälso- och sjukvårdens aktörer och Ukraina

Under dagen slöts ytterligare tre samarbetsavtal mellan svenska aktörer inom hälso- och sjukvården och Ukrainas hälsodepartement. Det svenska företaget Elekta, som arbetar med radioterapi mot cancer, slöt ett avtal om bland annat onkologisk behandling. Karolinska Universitetssjukhuset slöt också under dagen två samarbetsavtal med sjukhusen Kryvyi Rih City Clinical Hospital i Kryvyi och Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kiev. I avtalen pekas främst traumasjukvård, öron- näsa- och halssjukvård, samt barnsjukvård ut som områden för fördjupat samarbete.