Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen om nordiskt samverkansprojekt för masskadehantering Diarienummer: S2024/00807

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra ett nordiskt samverkansprojekt för masskadehantering. Meningen är att utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna, kartlägga befintlig nordisk masskadeplanering och utveckla det nordiska samarbetet.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska även genomföra en nordisk hälsoberedskapskonferens med temat masskadehantering under våren 2024.

Samverkansprojektet och hälsoberedskapskonferensen är aktiviteter under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2024. För att kunna genomföra uppdraget får Socialstyrelsen ingå avtal med Nordiska ministerrådet och ansöka om medel från rådet.

Socialstyrelsen ska senast den 1 december 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Laddar...