Hoppa till huvudinnehåll

Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Aktuellt om sjukvård

 • Stora satsningar på sjukvården

  Samarbetspartierna ger ytterligare ekonomiskt stöd till sjukvården för att generella uppsägningar av sjukvårdspersonal ska kunna undvikas och för att motverka att patienter drabbas av regionernas tillfälligt försvagade ekonomi. Samtidigt vidtas ytterligare åtgärder för att stödja en effektivisering av vården och för att säkerställa att patientnära verksamhet prioriteras.

 • Barn- och ungdomsvård och precisionsmedicin i Umeå

  Gruppbild på fem personer i samtal med varandra i en korridor.
  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Norrlands universitetssjukhus i Umeå under sitt regionbesök i Västerbotten. Här i samtal med regionråden Peter Olofsson och Nicklas Sandström. Foto: Matilda Anttonen/Regeringskansliet

  Som del av sin regionturné besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Umeå och Region Västerbotten den 10 april. Besöket fokuserade på Norrlands Universitetssjukhus och dess skärningspunkter mellan högspecialiserad vård och forskningsverksamhet.

 • 385 miljoner kronor till satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet

  Den 11 april presenterade regeringen ett paket med åtgärder som ska stärka det civila försvaret och cybersäkerheten. Satsningarna på totalt 385 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2024 är en del av regeringens arbete för att öka takten i att utveckla det civila försvaret.

Foto: Maskot

Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

En grupp personer sitter runt ett konferensbord och lyssnar uppmärksamt på en som talar. Datorer och kaffemuggar framför står framför dem.
Den 8 april möttes det nya rådet för frågor om den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården för första gången. Socialminister Jakob Forssmed ledde mötet. Foto: Tina Sahlen/Regeringskansliet

Nytt råd ska underlätta införandet av en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

Socialminister Jakob Forssmed har skapat ett råd med representanter från regioner, SKR, myndigheter och organisationer som ska underlätta för samarbete och införande av en kommande nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Rådet möttes för första gången den 8 april på Socialdepartementet.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Cancervården en prioriterad fråga för regeringen

Cancer är en sjukdom som berör oss alla och majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats av cancer, kommer att drabbas eller har någon närstående som drabbats. Därför är cancervården en prioriterad fråga för regeringen.

Foto: Jens Lindström/Scandinav/TT

Rest- och bristsituationer av läkemedel ska förebyggas

Rest- och bristsituationer av läkemedel uppstår allt oftare, både i Sverige och globalt sett. Regeringen följer frågan noga och arbetar för att stärka beredskapen kring läkemedelsförsörjning, att mildra effekterna vid restnoteringar och för att bristsituationer inte ska uppstå.

Innehåll om sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1958 träffar.

Laddar...