Sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Ansvariga för sjukvård

Ansvarigt statsråd

Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om sjukvård

 • Hälso- och sjukvård för en fjärdedel av Sverige

  • Två personer samtalar i en soffa.

   Under besöket i Region Norrbotten träffade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson bland annat regionstyrelsens ordförande Anders Öberg.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • En fotograf lutar sig fram och tar ett porträtt av en kvinna.

   Sjukvårdsministern fotograferas för en lokal tidning under besöket på Sunderby sjukhus.

   Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons tredje regionbesök gick till Region Norrbotten, som motsvarar en fjärdedel av Sveriges yta. Fokus för besöket var bland annat förlossningsvård och bilddiagnostik, samt ett besök på Sunderby Sjukhus.

 • Konferens om stöd till Ukraina samlade hälso- och sjukvårdens nyckelaktörer

  • Porträtt av tre ministrar. De omges av människor och svenska och ukrainska flaggor. De håller upp påskrivna avtal.

   Under konferensen undertecknade de tre ministrarna, Viktor Liashko, Acko Ankarberg Johansson och Jakob Forssmed ett samarbetsavtal mellan Sverige och Ukraina.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Viktor Liashko håller tal.

   Ukrainas hälsominister Viktor Liashko var en av inledningstalarna på konferensen den 1 december.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • En man håller tal på scenen i en fullsatt konferenslokal. På skärmen bakom honom syns den svenska flaggan och den ukrainska flaggan, och texten Partnership Sweden-Ukraine.

   Konferensen ”Conference on Support to the Recovery and Development of Health Care in Ukraine” samlade ett hundratal representanter från myndigheter, näringsliv, civila samhället, sjukhus och akademin, samt europeiska och internationella aktörer som Europeiska Kommissionen, Världshälsoorganisationen och Världsbanken.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Viljan att stötta Ukraina är stor bland den svenska hälso- och sjukvårdens aktörer, både offentliga och privata. Socialdepartementet och stiftelsen Swecare höll därför konferensen ”Conference on Support to the Recovery and Development of Health Care in Ukraine” den 1 december, för att ta vara på engagemanget och diskutera hur det svenska stödet bäst kommer till nytta.

 • Regeringen påbörjar arbetet med en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

  • Acko Ankarberg Johansson håller i en mikrofon och talar.

   Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson stod värd för en hearing om en kommande nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Kvinna i rullstol håller tal.

   Pernilla Becker, ordförande för Nätverket för spinal muskelatrofi var en av inledningstalarna.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Kvinna håller tal.

   Emma Lindsten berättade om hur det är att leva med den sällsynta sjukdomen XHL.

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  För att alla patienter ska kunna erbjudas god vård efter behov och på lika villkor behövs en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Den 29 november bjöd därför sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson in till en hearing för att diskutera vad en nationell strategi på området bör inkludera för att förbättra livet för patienter med sällsynta hälsotillstånd, med fokus på hälso- och sjukvården.

Foto: Maskot

Hälso- och sjukvården är en av regeringens prioriteringar

Patientens bästa står i centrum när hälso- och sjukvården reformeras. Regeringen och dess samarbetsparti har enats om reformer som bland annat ska kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjning för anställda inom vården.

Foto på Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson på pressträff.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen ett sektorsbidrag som omfattar 3 miljarder kronor 2024 och ska betalas ut till regionerna efter vårdbehov. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt sektorsbidrag och ökade prestationsbundna bidrag ska stärka hälso- och sjukvården i hela landet

Regeringen föreslår ett sektorsbidrag om 3 miljarder under 2024 med syfte att stärka möjligheterna för hälso- och sjukvården att bedriva en god och patientsäker hälso- och sjukvård. Utöver det avser regeringen att öka de tidigare aviserade prestationsbundna bidragen till regionerna om 2 miljarder per år 2023–2025 med 1,5 miljarder kronor under 2025. Utöver det föreslås 43 miljoner i ökat stöd till utvecklingen mot en nära och tillgänglig vård med fokus på primärvården samt en dubblering av satsningen mot cancer.

Acko Ankarberg Johansson står framför en entré. Över dörren står det Vårdcentralen Andersberg,
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte både Hallands sjukhus och Vårdcentralen Andersberg under sitt regionbesök i Halland. Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

Hjärthälsa i fokus när ­ministern besökte Halland

Region Halland blev den andra anhalten på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons nationella regionturné. På agendan stod bland annat dialog med representanter för regionen, men också värdefulla besök på Hallands sjukhus i Halmstad och Vårdcentralen Andersberg.

Foto: Maskot Bildbyrå/TT

Patientrådet för in viktiga perspektiv

Sedan inrättandet av Patientrådet har regeringen haft ett viktigt forum för dialog med patientorganisationer. Patientperspektivet är grundläggande i regeringens ambition om att skapa en mer personcentrerad hälso- och sjukvård.

Innehåll om sjukvård

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1830 träffar.