Hoppa till huvudinnehåll

EU-kommissionen godkänner svenskt statsstöd till biogen koldioxidlagring (bio-CCS)

Publicerad

Europeiska kommissionen har idag lämnat besked om att de godkänner ett stöd för infångning, avskiljning och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS. Beslutet är ett viktigt led i att nå Sveriges klimatmål till 2045 och EU:s mål om klimatneutralitet till 2050 samtidigt som det möjliggör för Sverige att bli en ledande nation på området.

Senast år 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa utsläpp. Målet kommer kräva kraftiga utsläppsminskningar men också så kallade kompletterade åtgärder. En viktig sådan åtgärd är infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS).

Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS, men fullskaliga bio-CCS-anläggningar kräver omfattande investeringar. Hittills har svenska företag saknat incitament att investera i bio-CCS, eftersom både marknaden och lönsamheten har varit osäkra. Med statligt stöd ökar investeringsviljan och lösningarna kan komma fortare på plats.

– Det här är ett stort steg framåt på vägen mot Sveriges klimatmål, nettonollutsläpp 2045. Sverige kan nu bygga anläggningar för att fånga in biogen koldioxid och det kommer att vara helt avgörande för att Sverige ska behålla den världsledande positionen att minska klimatutsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen kan nu färdigställa och fatta de beslut som krävs för att den omvända auktionen ska kunna öppnas. Därmed kommer 36 miljarder kronor att kunna fördelas mellan åren 2026 och 2046 med syfte att skapa negativa utsläpp.

Stödet kommer att fördelas genom omvänd auktion. Det eller de företag som kan erbjuda tjänsten att avskilja, transportera och geologiskt lagra koldioxid från förnybara källor och samtidigt har lägst behov av stöd per lagrad ton koldioxid vinner auktionen.

Stödet kommer betalas ut under 15 år och Energimyndigheten är utsedd till vara auktionsförrättare. Stödet kommer att kunna användas för investerings- och driftkostnader för hela bio-CCS-kedjan inklusive avskiljning, transport och lagring.

Presskontakt

Åsa Malmström
Politiskt sakkunnig hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 72 16
e-post till Åsa Malmström
Laddar...