Hoppa till huvudinnehåll

Fem nordeuropeiska länder ingår bilaterala överenskommelser om export av koldioxid för permanent lagring

Publicerad

En europeisk infrastruktur för infångning och lagring av koldioxid är under framväxt. Idag undertecknar Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna och Sverige bilaterala överenskommelser som möjliggör gränsöverskridande transporter av koldioxid för geologisk lagring.

Infångning och lagring av koldioxid, det som brukar kallas CCS, är ett viktigt verktyg för att fånga upp en del av de koldioxidutsläpp som är mycket svåra att förebygga. Koldioxidinfångning och lagring är en viktig pusselbit för att uppnå de europeiska klimatmålen.

Under 2021 undertecknade Norge och Nederländerna ett avtal om energisamarbete kring Nordsjön, som också omfattar infångning och lagring av koldioxid. Norge har liknande överenskommelser med Belgien sedan 2022 och med Danmark sedan 2023. Dessutom har Danmark, Belgien och Nederländerna under 2022 och 2023 slutit överenskommelser om transport och lagring av infångat koldioxid över gränserna.

I dag undertecknar Danmark, Belgien, Nederländerna och Sverige bilaterala överenskommelser med Norge om gränsöverskridande transport av koldioxid för geologisk lagring. Dessutom ingår Sverige ingår en bilateral överenskommelse med Danmark. I och med detta är ett av hindren för en välfungerande marknad för infångning och lagring av koldioxid i Nordsjöregionen undanröjt.

– Utöver omfattande utsläppsminskningar kommer avskiljning och lagring av koldioxid vara en viktig pusselbit i arbetet att klara klimatmålen och nå hela vägen ner till nettonollutsläpp till år 2045 och negativa utsläpp därefter. CCS och bio-CCS kommer att spela en nyckelroll för EU:s mål om klimatneutralitet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...