Hoppa till huvudinnehåll

Omfattande agenda vid vårens sista miljöministerrådsmöte

Publicerad

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari deltar idag vid EU:s miljöministerråd i Luxemburg. Ministrarna förväntas anta allmänna riktlinjer om direktiv om övervakning av markhälsa, ett reviderat avfallsdirektiv och ett direktiv om gröna påståenden riktade till konsumenter. Dessutom planeras fortsatta diskussioner om EU:s klimatmål för 2040, arbetet med klimatanpassning samt rådsslutsatser om EU:s åttonde miljöhandlingsprogram.

Miljörådet i juni är det sista för det belgiska ordförandeskapet och många lagstiftningsärenden ska ros i hamn. Tre allmänna riktlinjer ska antas. 

Det reviderade avfallsdirektivet välkomnas av Sverige som fått gehör för flera ståndpunkter. Framför allt gällande textilavfall där regeringen bedömer att producentansvaret nu är utformat på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, utan att det utgör en allt för stor regelbörda för företag och ideell verksamhet.

Den andra riktlinjen gäller frågan om markhälsa, där Sverige hoppas kunna ställa sig bakom den slutliga överenskommelsen efter att ha fått gehör för flera prioriteringar, till exempel en större flexibilitet för medlemsstaterna och undantag för nationellt försvar.

Den tredje allmänna riktlinjen gäller direktivet om gröna påståenden.  Det handlar om att säkerställa att konsumenter får tillförlitlig, jämförbar och verifierbar information för att de ska kunna fatta mer hållbara beslut. Syftet är att minska risken för så kallad ”greenwashing” och falska miljöpåståenden.

Ministrarna ska också fortsätta diskutera EU:s nya klimatmål för 2040. Kommissionen rekommenderar utifrån en konsekvensanalys ett mål om 90 procents nettominskning av utsläppen till 2040 jämfört med 1990.

En annan punkt på dagordningen är hur EU-länderna bättre kan förbereda sig inför framtida klimatrisker och det strategiska arbetet med klimatanpassning. Diskussionen utgår från en klimat- och sårbarhetsanalys som Europeiska miljöbyrån, EEA, presenterade i mars i år och som pekar ut 36 allvarliga klimatrisker för Europa.

Medlemsländerna ska också anta rådsslutsatser om EU:s åttonde miljöhandlingsprogram.

Det belgiska ordförandeskapet ska därutöver lämna lägesrapporter om förordningen om uttjänta fordon, förordningen om att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast och de senaste internationella plastförhandlingarna. Avslutningsvis ska det inkommande ungerska ordförandeskapet presentera sitt arbetsprogram. 

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...