Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

 • Möte i utrikesrådet (handel) 27 november

  Den 27 november möttes utrikesrådet i konstellationen handel i Bryssel. På dagordningen stod bland annat Världshandelsorganisationens 13:e ministerkonferens, handelsavtal med Chile och handelsförbindelserna mellan EU och USA. Sverige företräddes av Håkan Jevrell, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

 • Socialförsäkringsministern deltog i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

  Socialförsäkringsminister Anna Tenje deltog den 27 november i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) i Bryssel. På agendan stod bland annat förslaget till direktiv om ett EU-intyg om funktionsnedsättning och ett EU-parkeringstillstånd för att underlätta resor inom EU samt demokrati på arbetsplatsen och omvandling av omsorgstjänster.

 • Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd första halvåret 2023

  Illustration: Regeringskansliet

  Den 1 januari till den 30 juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Sverige ledde arbetet i rådet och var drivande i EU:s lagstiftande och politiska arbete. Som ordförandeland hade Sverige den viktiga uppgiften att agera i alla medlemsstaters intresse och på ett professionellt sätt nå fram till överenskommelser. I regeringens skrivelse till riksdagen redogörs för förberedelsearbetet, genomförandet och de konkreta resultaten av det svenska EU-ordförandeskapet.

 • EU-deklarationen – regeringens prioriteringar i EU-arbetet

  Ulf Kristersson står i talarstolen i riksdagens plenisal. I för- och bakgrunden syns åhörare.
  Statsminister Ulf Kristersson presenterade EU-deklarationen i riksdagen den 15 november. Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

  Onsdagen den 15 november presenterade statsminister Ulf Kristersson regeringens prioriteringar i EU-arbetet, den så kallade EU-deklarationen, i riksdagen.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

EU:s långtidsbudget fastställer tak för hur mycket finansiering som kan användas, inte bara totalt, utan även för särskilda politikområden, under en period på sju år.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ­ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer i ett arbetsmötet vid ett bord
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Ett exempel på en strategi som är viktig för Sverige är EU:s Östersjöstrategi. Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Foto: Josefine Stenersen/Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023 avslutat

Ett grönare, säkrare och friare EU var målet när Sverige i januari i år tog över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. När det svenska ordförandeskapet nu avslutas summeras stora framgångar för Sverige och för EU.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3477 träffar.