Sverige i EU

Här hittar du aktuell information om vad som diskuteras på möten i Europeiska rådet och i ministerrådet och vilken ståndpunkt Sverige har. Du kan också söka efter information i särskilda sakfrågor och ta fram olika dokument i filterfunktionen längst ner på sidan. Här intill hittar du länkar till andra sidor på den här webbplatsen om regeringens arbete i EU.

Aktuellt om EU

  • Transatlantiskt högnivåmöte mellan EU och USA i Luleå

    Den 30–31 maj står Sverige värd för ett möte inom handels- och teknikrådet mellan EU och USA, Trade and Technology Council (TTC), inom ramen för det svenska EU ordförandeskapet. TTC är det huvudsakliga forumet för USA:s och EU:s samordning av strategier för viktiga globala handels-, ekonomi- och teknikfrågor. Mötet äger rum i Luleå och är det fjärde av sitt slag.

  • EU-minister Jessika Roswall leder Allmänna rådet i Bryssel

    Den 30 maj äger Allmänna rådet rum. Vid mötet kommer ministrar att bland annat att diskutera förberedelser inför Europeiska rådet i juni men också hålla utfrågningar om unionens värden i Ungern och rättsstatens principer i Polen inom ramen för artikel 7 i EU-fördraget.

  • Landsbygdsminister Peter Kullgren leder jordbruks- och fiskerådet 30 maj

    Den 30 maj leder landsbygdsminister Peter Kullgren EU:s jordbruks- och fiskeråd i Bryssel. Viktiga frågor på dagordningen är marknadssituationen för jordbruksbaserade livsmedelsprodukter i EU samt förpackningar och förpackningsavfall.

EU:s långtidsbudget 2021-2027

EU:s långtidsbudget fastställer tak för hur mycket finansiering som kan användas, inte bara totalt, utan även för särskilda politikområden, under en period på sju år.

Sveriges EU-representation

Representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Att få största möjliga genomslag för svenska intressen i EU är den viktigaste uppgiften. Representationen är Sveriges största utlandsmyndighet med cirka 120 medarbetare. Här arbetar tjänstemän från Regeringskansliets alla departement.

Mer om regeringens arbete i EU

Illustration: Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige leder arbetet i rådet.

Flera personer sitter samlade i en lokal för att ha ett ministerrådsmöte
I ministerrådet diskuteras allt från fiskepolitik till rymdsamarbeten Europeiska rådet

Möten i ministerrådet och Europeiska rådet

I ministerrådet samarbetar ministrar från EU-ländernas regeringar kring olika frågor. Europeiska rådet bestämmer den övergripande inriktningen för EU:s politik och består av ländernas stats- och regeringschefer. Läs mer om respektive råd och ta del av dess senaste möten nedan.

Tre personer i ett arbetsmötet vid ett bord
Sysselsättning, utbildning och forskning är tre av Europa 2020-strategins områden. Foto: Maskot/Folio

Gemensamma strategier

Det finns flera strategier inom EU för prioriterade områden. Ett exempel på en strategi som är viktig för Sverige är EU:s Östersjöstrategi. Östersjöstrategin är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön.

Innehåll om Sverige i EU

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3188 träffar.