Life science

Nationell strategi för life science

I den nationella life science-strategin finns 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden som bedöms vara särskilt angelägna för att uppnå målet att vara en ledande life science-nation.

Life science-strategin presenterades i december 2019, ett resultat av ett nära samarbete med samverkansprogrammet för hälsa och life science. Sedan dess har ett flertal insatser genomförts och denna sida uppdateras regelbundet med nya insatser kopplat till de prioriterade områdena.

Aktuellt

 • Storbritannien och Sverige sluter historiskt avtal inom life science

  • Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

   Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

   Foto: Mark Earthy / Svenska ambassaden i London

  • Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Minister Syed Kamall, Anna Ekström, utbildningsminister, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustaf och Minister George Freeman.

   Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Minister Syed Kamall, Anna Ekström, utbildningsminister, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustaf och Minister George Freeman.

   Foto: Regeringskansliet

  • Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, på Join Sweden Summit 2022

   Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, på Join Sweden Summit 2022

   Foto: Regeringskansliet

  Internationella relationer är avgörande för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Det långsiktiga samförståndsavtalet med Storbritannien som slöts den 27 maj sätter policyutveckling, forskning och innovation i fokus – vilket stärker Sveriges konkurrenskraft och bygger ett motståndskraftigare samhälle.

  – Samverkan krävs för att lösa framtidens hälsoutmaningar och bygga hållbar konkurrenskraft. Ett fördjupat samarbete med Storbritannien är av stort strategiskt värde för att utveckla den svenska life science-sektorn ytterligare och därigenom stärka Sveriges konkurrens- och innovationskraft, säger Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister.

 • Studie visar på möjligt nordiskt vaccinsamarbete

  Vinnova har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av resurser för innovation, utveckling och produktion av vacciner i Norden. Studien, som har genomförts tillsammans med Norge, Finland, Danmark och Island, pekar på att det kan finnas fördelar för de nordiska länderna att samordna resurser kring kompetens, tillgångar och infrastruktur.

  – Bredare nordisk samverkan kan bidra till förstärkt beredskap och ökad konkurrenskraft och är ett uttalat mål i regeringens nationella life science-strategi. Vi tar med stort intresse emot den här rapporten som är ett viktigt underlag för arbetet framåt, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Att möta samhällsutmaningar tillsammans - samverkansprogrammen sänder live 7 juni

  Den 7 juni genomfördes regeringens konferens om arbetet med de strategiska samverkansprogrammen. Lyssna på spännande samtal om resultat som arbetet har lett fram till, hur regeringen ser på den här typen av inkluderande arbetsformer och dess potential att bidra till att möta komplexa samhällsutmaningar, hur samverkansprogrammens ledamöter har arbetat och ser på möjligheter och utmaningar, samt hur samverkansprogrammen kan fungera som innovationsprocess.

Life science i Sverige

Sverige är världsledande inom hälsotech, precisionsmedicin och MedTech. Se filmen från Business Sweden, med ledande aktörer inom branschen.

En nationell strategi för life science

English version: Sweden’s national life sciences strategy

Samverkansprogrammet Hälsa och life science

Samverkansprogrammet för Hälsa och life science leds av Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science. Inom programmet samlas näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer.

Insatser inom life science-strategin

Life science-kontoret
Life science-kontoret från vänster: Jenni Nordborg, Katarina Nordqvist, Jenny Carlsson Kraft och Pontus Holm Foto: Linda Karlsson | Regeringskansliet

Strukturer för samverkan

.
Science photo via TT

Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

Foto: AztraZeneca

Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

Foto: Sahlgrenska

Integrering av forskning och innovation i vården

Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan

Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Bildbank AstraZeneca
Nanomedicine research Bildbank AstraZeneca

Forskning och infrastruktur

Foto: Johan Bävman, LU

Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

Foto: Erik Flyg, KI

Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Life science-konferens 2022
För en ledande life science-nation Life science-konferens

Life science-konferens 2022

Innehåll om Nationell strategi för life science

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 68 träffar.