Hoppa till huvudinnehåll
Life science

Nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

I strategin finns 30 målsättningar inom åtta prioriterade områden som bedöms vara särskilt angelägna att fokusera på för att uppnå målet om en ledande life science-nation.


Aktuellt

  • Bättre förutsättningar för kliniska prövningar i Sverige

    Foto: AstraZeneca

    – Kliniska prövningar spelar en avgörande roll för Sveriges hälso- och sjukvård, näringsliv och forskningssektor. Att främja kliniska prövningar är inte bara en satsning på bättre hälsa, utan också på Sveriges framtida konkurrenskraft och välstånd. Det är därför av största vikt att vi förbättrar förutsättningarna och stärker vår kapacitet att genomföra dessa prövningar säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

En nationell strategi för life science

I december 2019 lanserades Sveriges life science-strategi. Arbetet med att uppnå strategins målsättning – att vara en ledande life science-nation fortsätter med regeringen Kristersson.

English version: Sweden’s national life sciences strategy

Life science-kontoret i Regeringskansliet

Samförståndsavtalet (MoU) mellan Sverige och Storbritannien

Samförståndsavtalet togs fram av life science-kontoren i Sverige och Storbritannien och utgår från ländernas styrkor och gemensamma prioriteringar som bland annat inkluderar tidig diagnostik, kliniska prövningar, antibiotikaresistens och pandemiberedskap.

Insatser inom life science-strategin

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Strukturer för samverkan

.
Science photo via TT

Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

Foto: AztraZeneca

Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

Foto: Sahlgrenska

Integrering av forskning och innovation i vården

Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan

Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Bildbank AstraZeneca
Nanomedicine research Bildbank AstraZeneca

Forskning och infrastruktur

Foto: Johan Bävman, LU

Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

Foto: Erik Flyg, KI

Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Life science-konferens 2022
För en ledande life science-nation Life science-konferens

Life science-konferens 2022

Innehåll om Nationell strategi för life science

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 30 träffar.

Laddar...