Life science-strategin: Strukturer för samverkan

Uppdaterad

För att Sverige ska kunna vara en globalt konkurrenskraftig life science-nation är det nödvändigt med bred samverkan. Sidan kommer att uppdateras med de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Strukturer för samverkan.

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Life science-konferensen 2022: Område 1

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Hållbarhet

Cecilia Sjöstedt, vd för Cytiva i Uppsala, och Charlotta Brask, tidigare hållbarhetschef för Region Stockholm, lyfter fram hållbarhet som en förutsättning för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Näringslivet och samhället behöver kroka arm för att dra nytta av varandras styrkor. (Publicerad 24 juni 2021)