Life science-strategin: Strukturer för samverkan

För att Sverige ska kunna vara en globalt konkurrenskraftig life science-nation är det nödvändigt med bred samverkan. Sidan uppdateras löpande.

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

1.1 Stärkt nationell samordning inom life science-området

  • Life science-kontoret i Regeringskansliet

Life science-kontoret ska bidra till effektivare samverkan, samarbete och samordning. Myndighetssamverkan är central för att en enhetlig nationell riktning ska uppnås för Sveriges utveckling inom life science. 

Life science-kontoret består av handläggare från Klimat- och näringslivs-, Utbildnings- och Socialdepartementet. Styrgrupp för arbetet är statssekreterare från de tre departementen.

Life science-kontoret i Regeringskansliet

1.2 Partnerskap för regional och nationell kraftsamling 

  • Life science-konferens 2022

Nationell konferens  med fokus på partnerskap för nationell och regional kraftsamling. Regeringskansliet tillsammans med Västra Götalandsregionen och Health Innovation West.

Life science-konferens 2022

1.3 Norden som globalt ledande life science-hubb

Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark har kommit överens om en gemensam pilotstudie med syfte att kartlägga resurser för innovation, utveckling och produktionskapacitet för vacciner. Uppdraget har i Sverige gått till Vinnova som får en samordnande roll i genomförandet av studien som ska bedöma potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete på området.

Uppdrag om nordisk studie om innovation, utveckling och produktion av vaccin (9 juni 2021)

 

 

 

Life science-konferensen 2022: Område 1

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Hållbarhet

Cecilia Sjöstedt, vd för Cytiva i Uppsala, och Charlotta Brask, tidigare hållbarhetschef för Region Stockholm, lyfter fram hållbarhet som en förutsättning för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Näringslivet och samhället behöver kroka arm för att dra nytta av varandras styrkor. (Publicerad 24 juni 2021)