Life science-strategin: Integrering av forskning och innovation i vården

Uppdaterad

Ny kunskap i form av hälsofrämjande metoder, produkter och behandlingar utvecklas och utvärderas bäst där patienterna och brukarna finns och med deras kompetens och medverkan i utvecklingsarbetet. Sidan kommer att uppdateras med de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Integrering av forskning och innovation i vården.

Foto: Sahlgrenska
Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret

Life science-konferensen 2022: Område 4

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Om forskning och innovation i vården

Anna Martling, KI/KS, och Marcus Lingman, Region Hallands sjukhusledning, sätter fokus på integrering av forskning och innovation i vården. Lyssna på ett samtal om ledarskap, engagemang och organisering för att underbygga kulturresan att arbete med forskning och innovation blir en självklar del av vårdens vardag. (Publicerad 9 juni 2021)