Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att betala ut medel för piloter inom precisionsmedicin Diarienummer: S2020/09800

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen uppdraget att under 2021, efter rekvisition från Region Skåne, betala ut 16 500 000 kronor för arbete med att genomföra piloter inom nationell implementering av genetisk och molekylär diagnostik i klinisk praxis inom ramen för projektet Genomic Medicine Sweden (GMS).

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska administrera och följa upp hur medel använts enligt
myndighetens anvisningar. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2022.