Hoppa till huvudinnehåll

Life science-strategin: Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

I takt med att precisionsmedicin och AI införs i vården ökar behoven av policyutveckling. Det handlar om att anpassa regelverk, förhållningssätt och arbetssätt för att kunna dra nytta av teknisk utveckling och nya innovationer. Sidan uppdateras löpande.

Foto: AztraZeneca

3.1 En effektiv process för implementering av nya terapier

  • Utveckling av hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin och utredning av möjliga betalningsmodeller för ATMP.

TLV ska fortsätta arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel (ATMP) som myndigheten påbörjade i ett tidigare regeringsuppdrag, Hälsoekonomiska bedömningar och betalningsmodeller för precisionsmedicin och ATMP (S2020/04362). Uppdraget har redovisats.

Hur ska vi utvärdera och hur ska vi betala? (tlv.se publicerad april 2021)

3.2 Accelererad, säker och etisk policyutveckling 

  • Förslag på ny reglering av den personuppgiftsbehandling som görs vid förberedelse till klinisk forskning i hälso- och sjukvården.

Delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET). Syftet är att bidra till ökad tydlighet, att underlätta för de aktörer som planerar klinisk forskning och att förstärka rättssäkerheten genom att säkerställa lika villkor i hela landet. Delbetänkandet har remitterats, remissvar erhållits och förslag bereds inom Regeringskansliet.

Behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning - Regeringen.se Publicerad 

3.3 Implementering av nya medicintekniska förordningar

3.4 Ökat fokus på förebyggande insatser och egenvård 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret
Laddar...