Life science-strategin: Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling

Uppdaterad

I takt med att precisionsmedicin och AI införs i vården ökar behoven av policyutveckling. Det handlar om att anpassa regelverk, förhållningssätt och arbetssätt för att kunna dra nytta av teknisk utveckling och nya innovationer. Sidan kommer att uppdateras med de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Ansvarsfull, säker och etisk policyutveckling.

Foto: AztraZeneca
Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret