Life science-strategin: Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande

Kompetensförsörjningen för life science-företag och offentlig sektor måste säkerställas för att Sverige ska kunna hävda sig som en ledande life science-nation.
Sidan uppdateras löpande.

Foto: Johan Bävman, LU

7.1 Goda möjligheter till livslångt lärande

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (publicerad 17 december 2020)

7.2 Effektiv samverkan för kompetensförsörjning 

7.3 Sverige ska erbjuda konkurrensmässiga förutsättningar för internationell rekrytering 

  • Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgades från och med 2021 från att gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades. Ändringen innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, vilket gör reglerna mer konkurrenskraftiga.

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt - Regeringen.se (publicerad 

Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt Skatteutskottets Betänkande 2020/21:SkU14 - Riksdagen

  • Utvidgade skatteregler för personaloptioner i unga företag

För att särskilt hjälpa unga företag att rekrytera och behålla kvalificerad personal utvidgas och förenklas reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner.

Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall - Regeringen.se (publicerad 

 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret

Life science-konferensen 2022: Område 7

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Lyssna på samtal om talangattraktion och livslångt lärande, alltid högaktuellt! Rektorerna Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet, och Erik Renström, Lunds universitet, lyfter kompetensförsörjning som en nyckelfråga för life science.