Hoppa till huvudinnehåll

Life science-strategin: Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation

Systemlösningar för nyttiggörande av hälso- och vårddata är en förutsättning för att Sverige ska kunna leda utvecklingen inom life science. Sidan uppdateras löpande.

.
Science photo via TT

2.1 Effektivt och säkert utbyte av patientdata

2.2 Ökat nyttjande av hälsodata för forskning och innovation

  • Rådgivande funktion för nyttjande av hälsodata vid Vetenskapsrådet

I forsknings- och innovationspropositionen från 2020, presenterades en satsning på en rådgivande funktion dit forskare och andra aktörer kan vända sig för att få hjälp med frågor kring nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Vetenskapsrådet fick i regleringsbrev för 2021 i uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för bättre nyttjande av hälsodata. Uppdraget redovisas senast den 31 mars 2022.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (publicerad 17 december 2020)

Ändringsbeslut 2021-04-22 Myndighet Vetenskapsrådet Ekonomistyrningsverket (ESV.se)

  • Uppdrag att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet

Socialstyrelsen gavs i uppdrag att kartlägga datamängder inom hälsodataområdet som kan anses vara av nationellt intresse. Myndigheten skulle i första hand fokusera på data som idag inte finns tillgänglig på nationell nivå, men som kan vara av nationellt intresse. Socialstyrelsen slutredovisade rapporten i oktober 2022.

Uppdrag att kartlägga datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet - Regeringen.se

Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet – slutrapport (socialstyrelsen.se)

  • Användning av hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård 

Med hälsodata avses personuppgifter om hälsotillstånd. Syftet är att stärka bland annat forskning, innovation och utveckling och i förlängningen också enskilda patienters hälso- och sjukvård.

Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård - Regeringen.se Publicerad 

2.3 Effektiv, säker och etisk användning av registerdata

2.4 Bättre nyttjande av biobanker 

Utredningen om regleringen av biobanker har lämnat ett förslag till en ny biobankslag.

En ny biobankslag - Regeringen.se Publicerad 

2.5 Uppföljning med hjälp av Real World Data 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret
Laddar...