Life science-strategin: Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Uppdaterad

Nya hälso- och välfärdstekniklösningar och digitala tjänster har stor potential för bättre hälsa och för att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen genom prevention, habilitering och rehabilitering. Sidan kommer att uppdateras med de insatser som görs för att nå life science-strategins mål inom det prioriterade området: Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa.

Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan
Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret