Life science-strategin: Välfärdsteknik för ökad självständighet, delaktighet och hälsa

Nya hälso- och välfärdstekniklösningar och digitala tjänster har stor potential för bättre hälsa och för att utveckla hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen genom prevention, habilitering och rehabilitering. Sidan uppdateras löpande.

Foto: Viktor Bjurlid, Totalskidskolan

5.1 Nyttiggörande av välfärdsteknik 

5.2 Utveckling och samverkan för implementering 

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret