Life science-strategin: Forskning och infrastruktur

Forskning av internationellt ledande kvalitet är betydelsefull för Sveriges utveckling och välstånd i en globaliserad värld. Sidan uppdateras löpande.

Bildbank AstraZeneca
Nanomedicine research Bildbank AstraZeneca

6.1 Stärkt tvärsektoriell forskning inom life science-området 

  • Forskning med koppling till coronapandemin

Uppdrag att förbereda finansiering av forskningsinsatser med koppling till coronapandemin - Regeringen.se (publicerad 22 april 2020)

Uppdrag att förbereda finansiering av forskning om långtidscovid - Regeringen.se (publicerad

Sveriges tillgång till vaccin mot covid-19 ­- framgång genom samarbete och helgardering, SOU 2022:3 (regeringen.se)

  • Nationellt program för proteinforskning och läkemedelsproduktion

2015 gavs Vinnova och Vetenskapsrådet ett gemensamt uppdrag att utforma ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forsknings- och innovationspropositionen säkerställer medel till programmet under 2021-2023.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (publicerad 17 december 2020)

6.2 Excellent forskningsinfrastruktur inom life science-området 

  • Satsningar på SciLifeLab och annan nationell forskningsinfrastruktur

I forsknings- och innovationspropositionen satsar regeringen på ökade medel till SciLifeLab. Dels höjs infrastrukturens grundläggande finansiering, dels avsätts medel för att ge ökad kapacitet för laborativt stöd vid framtida pandemier. Vidare höjs anslaget för forskningsinfrastrukturer hos Vetenskapsrådet med 1,75 miljarder kr under 2021-2024 och en satsning görs på den internationella forskningsanläggningen ESS.

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (publicerad 17 december 2020)

6.3 Ökat och breddat nyttjande av forskningsinfrastruktur

6.4 Stärkta infrastrukturer för datadriven forskning och innovation 

6.5 Ökat svenskt deltagande i EU-program

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret

Life science-konferensen 2022: Område 6

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Samverkan och infrastrukturer

Sjukhuschefen Ann-Marie Wennberg och industriledaren Carl Bennet diskuterar hur infrastrukturer för samverkan och kompetensutbyten kommer att vara bra investeringar för framtidsbranschen life science. Värd för podden är Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare och samtalet faciliteras av Björn Arvidsson, verksamhetsledare på STUNS Life science. (Publicerad 31 aug. 2021)