Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att förbereda finansiering av forskningsinsatser med koppling till coronapandemin Diarienummer: U2020/02403/F

Publicerad

Regeringen har i Vårändringsbudget för 2020 föreslagit att Vetenskapsrådets anslag Forskning och forskningsinformation ska ökas med 100 000 000 kronor för 2020. Nu ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att i samarbete med Verket för innovationssystem (Vinnova) förbereda för att finansiera forskning och innovation som snabbt ska kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott.

Ladda ner:

Laddar...