Life science-strategin: Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Investerings- och exportfrämjande är de två grundläggande komponenterna i internationaliseringen av svensk life science. Sidan uppdateras löpande.

Foto: Erik Flyg, KI

8.1 Bättre företagsvillkor för forskning och utveckling

  • Förstärkt FoU-avdrag

Den 1 juli 2021 infördes ytterligare en förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling.

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling - Regeringen.se (publicerad 

8.2 Ökat främjande för export och investeringar

  • Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner

Vinnova gavs i uppdrag att etablera en innovationshubb för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner. Uppdraget avser leda till en storskalig processkapacitet och planeras att genomföras i samverkan med företaget NorthX Biologics i Matfors. Vinnova får för uppdraget 21 miljoner kronor 2021. För 2022 beräknas 15 miljoner kronor avsättas. Vinnova skjuter därutöver till 14 miljoner kronor ur befintliga medel. Uppdraget ska slutredovisas senast 31 mars 2023.

Uppdrag att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel - Regeringen.se (publicerad 

Förlängd tid för delrapportering av uppdraget att etablera en innovationshubb för produktion av vacciner och andra avancerade läkemedel - Regeringen.se (publicerad 

  • Samförståndsavtal mellan Sverige och Storbritannien för området life science

Samförståndsavtalet togs fram av life science-kontoren i Sverige och Storbritannien och utgår från ländernas styrkor och gemensamma prioriteringar som bland annat inkluderar tidig diagnostik, kliniska prövningar, antibiotikaresistens och pandemiberedskap.

Memorandum of Understanding Between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Sweden Regarding Life Sciences (signed in London, on 27 May 2022)

8.3 Företagsinkubatorer i världsklass 

  • AstraZeneca BioVentureHub 2.0

Två exempel på innovationshubbar är BioVentureHub vid AstraZeneca i Mölndal och Testa Center i Uppsala. BioVentureHub 2.0 innebär fortsatt stöd från Vinnova och expandering av verksamheten med målet att bli ett världsledande ekosystem inom life science och bygger vidare på det unika svenska samarbetsklimatet.

Fortsatt satsning på BioVentureHub - en unik innovationshub inom life science (Vinnova.se publicerad 24 jan 2020)

8.4 Kontinuerlig omvärldsbevakning, analys och uppföljning 

  • Analys av life science-sektorn – för att synliggöra och stärka svensk life science

Vinnova har fått i uppdrag att analysera den svenska life science-branschen. Syftet är att följa utvecklingen och tydliggöra Sveriges position internationellt. Rapporteringen av uppdraget ska lämnas årligen. Vart tredje år, med start 2024, ska rapporten ta en bredare ansats med fördjupad rapportering från ett särskilt relevant område.

Regeringsuppdrag att följa den svenska life science-sektorn | Vinnova

Illustration
Life science-strategins prioriterade områden Illustration Linda Karlsson | Regeringskansliet

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret

Life science-konferensen 2022: Område 8

Den 17 januari 2022 genomfördes den nationella life science-konferensen. Konferensen fokuserade på konkreta resultat och effekter av de insatser som görs runt om i landet.

Videopodden: Internationell attraktivitet och konkurrenskraft

Lyssna på två framstående entreprenörer och företagsledare, Evelina Vågesjö och Sana Alajmovic. Ett inspirerande samtal om global konkurrenskraft och hur Sverige kan attrahera de bästa talangerna.