Samförståndsavtalet life science mellan Sverige och Storbritannien (MoU)

Samförståndsavtalet togs fram av life science-kontoren i Sverige och Storbritannien och utgår från ländernas styrkor och gemensamma prioriteringar som bland annat inkluderar tidig diagnostik, kliniska prövningar, antibiotikaresistens och pandemiberedskap.

Avtalet undertecknades den 27 maj 2022 på svenska ambassaden i London i närvaro av det svenska kungaparet och företrädare för life science-sektorn i Sverige och Storbritannien.

Sammanfattning av samförståndsavtalet

Parterna kommer att fortsätta utveckla de möjligheter för bättre hälsa såväl nationellt som globalt, som möjliggörs av framsteg inom medicin och teknik, med utgångspunkt i den spetskompetens som finns på båda sidor.

Samarbetsområden kan omfatta följande:

 • Tidig diagnostik
 • Genomik
 • Kliniska prövningar
 • Regulatorisk innovation
 • Implementering av innovation
 • Tillverkningsprocesser
 • Hållbarhet inom life science-sektorn
 • Antimikrobiell resistens

Aktiviteter för att stödja utbyte inom dessa samarbetsområden kan innefatta:

 • Samarbete inom policyutveckling, utformning och implementering av tekniska standarder som är nödvändiga för att utveckla datadrivna tillvägagångssätt inom life science;
 • Kunskapsutbyte gällande policyer, strategier och marknadsinsatser;
 • Samarbete i utvecklingen av policyinitiativ för att stimulera till ett aktivt ekosystem genom företagsengagemang och samarbetsinitiativ.
 • Samarbete inom forskning, utveckling, utvärdering och implementering av ny teknik och nya behandlingar.

 

Samförståndsavtalet life science mellan Sverige och Storbritannien