Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

20 miljoner kronor till digital teknik i äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen ger Sveriges Kommuner och Regioner 20 miljoner kronor till Kompetenscenter Välfärdsteknik. Syftet är att stödja kommunernas utveckling av digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Genom att stödja kommunerna i utvecklingen av digitalisering och välfärdsteknik, vill regeringen stärka förutsättningarna att tillhandahålla äldreomsorg av god kvalitet. Digital välfärdsteknik kan öka trygghet, delaktighet och självständighet för äldre.

– Välfärdsteknik kan bidra till att öka livskvaliteten, tryggheten och självständigheten för äldre. Ett exempel är läkemedelsrobotar som möjliggör för äldre att själva hantera sina mediciner på ett säkert sätt, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Den demografiska utvecklingen medför också ett stort behov av nyrekrytering av omsorgspersonal, särskilt inom äldreomsorgen. För att möta denna utmaning krävs nya och mer effektiva arbetssätt i kommuner.

– Om de används rätt kan nya digitala verktyg och arbetssätt komplettera medarbetarnas viktiga arbete och möjliggöra att deras kompetens tas tillvara på ett bättre sätt, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

 

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham
Laddar...