Hoppa till huvudinnehåll

Nationell statistik över kliniska prövningar ska öka nytta av befintlig kunskap

Publicerad

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå sammanställa och tillhandahålla statistik om kliniska prövningar. Syftet är att maximera nyttan av den information som finns tillgänglig samt att på bästa sätt använda befintlig kunskap.

– Kliniska prövningar är centralt för Sveriges konkurrenskraft inom life science och bidrar till Sveriges position som innovationsland. Det möjliggör också för svenska patienter att dra nytta av forskning om och utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder samt bidra till att dessa kommer ut i hälso- och sjukvården. I sin tur leder det till bättre vård och ökad livskvalitet för patienter, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Det här är en del i att förbättra förutsättningarna för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Vi vill att företag inom life science, som är en av våra viktiga exportbranscher, ska välja Sverige för sina kliniska prövningar. Då får också våra patienter tidigt ta del av nya innovativa behandlingar och terapier vilket kan vara helt avgörande för den som är svårt sjuk, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Kliniska prövningar är själva hjärtat i arbetet för att inte bara förstå, behandla och förebygga sjukdomar, utan också för att skapa en framtid där hälsa och välbefinnande är tillgängligt för alla, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Att öka antalet kliniska prövningar är högt prioriterat av regeringen. I stark internationell konkurrens ska Sverige erbjuda attraktiva förutsättningar för forskning och innovation, och detta uppdrag skapar en mycket viktig grundplatta i arbetet framåt, säger utbildningsminister Mats Persson.

Det finns för närvarande en nedåtgående trend för det totala antalet godkända kliniska prövningar i Sverige. Konsekvenserna är flera, det innebär bland annat ett hinder för framsteg inom medicinsk vetenskap och en förlust av möjligheter att introducera nya behandlingsmetoder och läkemedel som kan göra verklig skillnad i patienters liv. Ett nationellt system för jämlik rekrytering av patienter och för uppföljning av prestation skulle marknadsföra Sveriges förmåga som genomförandeland för kliniska prövningar.

Regeringen har därför beslutat om att ge Läkemedelsverket i uppdrag att på nationell nivå sammanställa och tillhandahålla statistik avseende kliniska prövningar i Sverige. Statistiken ska omfatta både läkemedelsprövningar och prövningar för medicintekniska produkter samt inkludera, men inte vara begränsad till, ledtider och leveransförmåga för desamma.

I uppdraget ingår bland annat att utveckla och möjliggöra enkel åtkomst och sökning av statistik om kliniska prövningar, att ta fram nationell praxis och jämförbara nyckeltal samt att undersöka möjligheterna till internationellt samarbete för att säkerställa överensstämmelser med internationella standarder. Läkemedelsverket ska också presentera övergripande trender och mönster inom kliniska prövningar.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...