Andreas Carlson

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Andreas Carlson

 • Satsning på vägunderhåll för att bidra till en väl fungerande infrastruktur i hela landet

  Foto: Stefan Bennhage / TT

  För att hela Sverige ska ges goda förutsättningar att växa, leva och utvecklas behövs en väl fungerande infrastruktur med ett tillförlitligt transportsystem. För att minska det eftersatta vägunderhållet föreslår regeringen extra resurser för underhåll av såväl det statliga som det enskilda vägnätet.

 • Ekonomiskt stöd till Gotlands färjetrafik

  Frakt- och biljettpriser för färjetrafiken till och från Gotland har ökat. För att underlätta situationen föreslår regeringen ett ekonomiskt stöd på 33 miljoner kronor för 2023 till färjetrafiken till och från Gotland. Stödet förutsätter ett snabbt godkännande från Europeiska kommissionen.

 • Höjt tak för rotavdrag och andra åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn

  Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus.

 • Skärpta regler för A-traktorer

  Den 31 augusti 2023 börjar nya regler att gälla för körning med A-traktor. Det innebär bland annat att den som färdas i en A-traktor från och med detta datum måste använda bilbälte.

Innehåll från Andreas Carlson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 125 träffar.