Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen har beslutat om uppdrag för förbättrad vinterväghållning

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad vinterväghållning. Uppdraget har sitt ursprung i de större väderrelaterade händelser som skedde i vintras, till exempel på E22 i Skåne.

– I samband med vinterns snöfall uppstod brister i hanteringen av vinterväghållningen som behöver åtgärdas. En viktig del är att säkerställa att vinterväghållningen fungerar effektivt och ändamålsenligt även vid besvärliga vädersituationer. Inför nästa vintersäsong ger vi därför Trafikverket i uppdrag att redogöra för förbättringsåtgärder och utveckla en handlingsplan för förbättrad vinterväghållning, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

I handlingsplanen ska Trafikverket redovisa åtgärder som myndigheten genomför eller avser att genomföra för att utveckla och förbättra vinterväghållningen av de statliga vägarna i syfte att säkerställa framkomligheten, tillförlitligheten och trafiksäkerheten i vägtrafiken.

Trafikverket ska också i de upphandlade kontrakt där vinterväghållning ingår stärka kontrollen av leverantörers, och av dessa anlitade underleverantörer, leverans enligt de krav som ställs i kontrakten.

Uppdraget omfattar även att Trafikverket ska verka för att de entreprenörer och andra snöröjningsresurser som är ute på vägarna så långt som möjligt också kan bidra till Trafikverkets aktuella lägesbild vid svårare väderhändelser.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Inom Regeringskansliet pågår sedan tidigare ett internt beredningsarbete kopplat till slutsatserna efter händelserna på E22. Regler kring vinterdäck och utrustning vid vinterväglag kan komma att behöva ses över. Sedan tidigare har regeringen givit Transportstyrelsen ett uppdrag att se över sin föreskrift om datum för dubbdäcksförbud, med utgångspunkt att tiden för när dubbdäck ska vara tillåtna förlängs.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...