Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

”Arbetsförmedlingen ska bli en jobbmaskin”

Publicerad

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, debattartikel, Dagens Industri, den 20 juni 2024.

Regeringen har en tydlig styrning mot en effektivare arbetsmarknadspolitik. Grunden handlar om en stärkt arbetslinje och utbildningslinje. Därtill ska Arbetsförmedlingen prioritera sin kärnverksamhet vilket handlar om att få fler arbetslösa i jobb. Dessutom får Arbetsförmedlingen nu ett förtydligat uppdrag för att inom arbetsmarknadspolitiken motverka kriminella och oseriösa aktörer samt minska fusk och felaktiga utbetalningar.

Lågkonjunkturen innebär dessvärre att arbetslösheten stiger. Samtidigt som hundratusentals människor är arbetslösa letar många arbetsgivare efter nya kollegor att anställa. Det är sedan många år tillbaka uppenbart att något inte stämmer. Det är ett systemfel på svensk arbetsmarknad. Arbetslinjen behöver återupprättas, utbildningslinjen prioriteras och Arbetsförmedlingen fokusera på sin kärnverksamhet.

Arbetsförmedlingens kärnuppdrag handlar om att få arbetslösa i jobb vilket är en central del av en fungerande arbetsmarknadspolitik. De som står långt ifrån arbetsmarknaden måste få hjälp bort från utanförskap och in i egen försörjning och egenmakt. Sveriges största jobbförmedlare måste få förutsättningarna att leverera ännu bättre. Arbetsförmedlingen har de senaste tio åren genomgått stora förändringar. Det har bland annat handlat om den så kallade förnyelseresan 2014, följt av nedläggningar av flera lokala kontor och reformeringen där privata aktörer istället för myndigheten utför matchande insatser, och därefter pandemin. Sammantaget har myndigheten under lång tid haft svåra förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet.

Från regeringens håll har vi från dag ett varit tydliga med att Arbetsförmedlingen nu ska fokusera på sin kärnverksamhet. Med mer arbetsro och mindre klåfingriga politiska reformer ska myndigheten effektiviseras och fokusera på att få fler människor i jobb. Statskontoret har regeringens uppdrag att se över Arbetsförmedlingens verksamhet och effektivitet. Regeringen har utsett en ny styrelseordförande och flera nya styrelseledamöter och inte minst en ny generaldirektör (GD) som ger goda förutsättningar för en ny start. GD Maria Hemström Hemmingsson har med sin gedigna erfarenhet påbörjat förändringarna som krävs för att Arbetsförmedlingen ska bli en effektivare myndighet som lyckas få fler människor i arbete.

Arbetsmarknadspolitiken kan effektiviseras, men då måste myndigheten fokusera på kostnadseffektiva och arbetsplatsnära insatser som faktiskt leder till jobb. Det handlar om att prioritera bättre för att öka deltagandet i bland annat arbetsplatsnära insatser som praktik och subventionerade anställningar samt utbildning inklusive arbetsmarknadsutbildningar.

Från regeringens sida har vi också varit tydliga med samhällets förväntningar på de som i dag saknar egen försörjning. Får man samhällets stöd ska man anstränga sig för att göra sig anställningsbar. Det handlar om att utbilda sig, söka jobb samt om det krävs även flytta dit lediga jobb finns och vara beredd på att byta yrke. Här spelar även reformeringen av a-kassan en viktig roll. I veckan har riksdagen klubbat igenom den största reformeringen av a-kassan på 30 år. A-kassans roll som omställningsförsäkring stärks. A-kassan ska vara en studsmatta och inte en hängmatta. Arbetsförmedlingen måste se till att regelverket också efterlevs.

En effektiv arbetsmarknadspolitik handlar också om att de som arbetar i Sverige ska kunna räkna med att varenda skattekrona går till rätt saker. Det är i grunden en rättvisefråga. Att pengar läcker från välfärden genom fusk och felaktiga utbetalningar är inte bara ett enormt slöseri utan riskerar även att undergräva förtroendet för välfärden och kan i värsta fall göda organiserad brottslighet.

Därför växlar regeringen upp arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar i syfte att motverka kriminella och oseriösa aktörer samt minska fusk och felaktiga utbetalningar. I veckan får Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag att fortsätta utveckla och förstärka åtgärder för att förebygga och upptäcka brott, till exempel genom stickprovskontroller, platsbesök, granskningar av leverantörer eller genom att dela information med andra myndigheter och kommuner. Arbetsförmedlingen ska bland annat redovisa risker i förhållande till leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsgivare som anställer med stöd. Inte minst Riksrevisionen har konstaterat att det finns risker för missbruk kopplat till subventionerade anställningar. Här behöver mer göras. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa inom vilka typer av anställningar och branscher det är störst risk för brottslighet och ta fram förslag för att förhindra detta. Avseende privata leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser handlar det bland annat om vilka krav som ska ställas i tjänsterna för att minska risken för att oseriösa företag blir leverantörer och vad som behöver göras för att möjliggöra att avtal med oseriösa aktörer kan avslutas.

Steg tas nu för en effektiv arbetsmarknadspolitik. En tydligare arbetslinje och breda satsningar på utbildning som kompletteras med en effektivare Arbetsförmedling, som fokuserar på rätt saker samt på att minska fusk och felaktiga utbetalningar, bidrar till att fler får möjligheten att bidra till Sveriges välfärd.

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister

Laddar...